דיני עבודה

דיני עבודה

מחלקת דיני העבודה במשרדנו עוסקת במתן שירותים לחברות ולאנשים פרטיים במגוון תחומים של דיני העבודה ויחסי העבודה.

המחלקה מספקת ללקוחותיה ייעוץ משפטי בכל היבטי דיני העבודה, ובכלל זאת:

  • ייעוץ שוטף במגוון רחב של סוגיות הנוגעות ליחסי העבודה השוטפים וניסוח מסמכים (הסכמי העסקה, הסכמים למתן שירותים, נוהלי סיום עבודה, מכתבי פיטורים, העסקת קבלנים ויועצים
  • ייצוג בהליכים משפטיים בתחום דיני העבודה האישי בכל הערכאות ולרבות בהליכי גישור ובוררות.
  • ייעוץ  ושיתוף פעולה עם המחלקה המסחרית של משרדנו בכל הקשור להיבטים של דיני העבודה בעסקאות מיזוג ו/או רכישה ולרבות בדיקת נאותות, מתן ייעוץ ביחס לסעיפים רלבנטיים, הכנת המסמכים הדרושים וכיוב'.