משפט מנהלי

משפט מנהלי

המשרד מתמחה במשפט מינהלי והתמחות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בייצוג חברות ממשלתיות ועירוניות במגוון הליכים משפטים בתחום המשפט המנהלי.

בתוך כך, המשרד מייצג את לקוחותיו בוועדות מכרזים ובבתי משפט מנהליים בענייני מכרזים, הן בהשגה על תוצאות המכרז, והן באימוץ תוצאות המכרז.

בנוסף, למשרד ניסיון בייצוג עותרים בבתי משפוט מנהליים וכן בבית משפט עליון, ביושבו כבית דין גבוה לצדק (בג"צ).