נדל"ן

נדל

מחלקת הנדל"ן של המשרד, הינה אחת המחלקות הבולטות בישראל.

המשרד מלווה את לקוחות המשרד בעסקאות הנדל"ן בתחומים השונים החל משלבי הייזום, רכישת הזכויות, קידום הליכי התכנון, עריכת עסקאות קומבינציה, עסקאות בנייה וביצוע, עסקאות מימון אל מול גופים מממנים, ליווי בהיבטי הנדל"ן של הנפקות של ניירות ערך של חברות נדל"ן, מכירות בתחום המגורים ובתחומים נוספים, שיווק והשכרות של נכסים, פעולות אל מול הרשויות השונות האמונות על הטיפול בעסקאות אלה, לרבות רשויות המס, עריכת עסקאות בתחום הייזום והמכירה של נדל"ן מניב, טיפול בפירוקי שיתוף במקרקעין לרבות בערכאות השיפוטיות, ליווי קבוצות רכישה, וכיוצא באלה עסקאות וליווי שוטף של לקוחות המשרד בתחומי הנדל"ן השונים.

לצד זאת מחלקת הנדל"ן מלווה באופן שוטף את מחלקת שוק ההון במשרד בהליכי הנפקות וגיוסי הון של חברות בתחומי הנדל"ן, ומעניקה את הגיבוי המקצועי בתחומים אלה כנדרש לשם הצלחת גיוסים אלה והוצאתם אל הפועל.

דיור מוגן - בנוסף לתחומי הנדל"ן המפורטים לעיל, מתמחה משרדנו בייצוג יזמים ומפעילים של בתי דיור מוגן (בתי דיור לעצמאיים בני הגיל השלישי), תחום המשלב היבטי נדל"ן ומסחר, כמו גם התמחות בחקיקה החדשה בתחום זה ובפסיקה המלווה את העיסוק בתחום במהלך השנים האחרונות, אשר יש בה השלכות יומיומיות על העוסקים והמפעילים בתחום.

במסגרת זו, משרדנו מייצג ומלווה באופן שוטף בתי דיור מוגן שונים (בית גיל הזהב תל אביב, שבעת הכוכבים הרצליה, אחוזת בית רעננה) ואף ליווה את לקוחותינו במו"מ מורכבים לביצוע עסקאות לרכישת בתי דיור מוגן ו/או רשתות בתי דיור מוגן.