משפט מסחרי בינלאומי

משפט מסחרי בינלאומי

המחלקה הבינלאומית מעניקה ללקוחות זרים וללקוחות בעלי פעילות בינלאומית, עליהם נמנות חברות מובילות בארץ ובעולם, ייעוץ משפטי שוטף ביחס לאספקטים מגוונים של המשפט המסחרי והתאגידי, בנוגע לפעילותם העסקית השוטפת וכן מלווה עסקאות והתקשרויות בינלאומיות מגוונות ומורכבות.

במסגרת פעילותו השוטפת עוסק צוות המחלקה המיומן ועתיר הניסיון בייעוץ, ניסוח וניהול משא ומתן בנוגע למגוון רחב של חוזים ועסקאות מסחריות מורכבות הכוללות, בין היתר, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, שותפויות, הסכמי בעלי מניות, הסכמי השקעה, גיוסי הון, הסדרי מימון, מיזוגים ורכישות, חוזי ניהול, שירותים, אספקה, רכש, OEM, רישוי, תיווך, הפצה, סוכנות, זיכיון, נאמנות  וכיו"ב. כמו כן, מעניק צוות המחלקה מענה ללקוחות בתחום התאגידי ובכלל זה בהקמת וברישום חברות, כמו גם במתן ייעוץ בתחום מבנה וצורת התאגדות מועדפת וכן בתחום המכרזים הבינלאומיים.

למחלקה הבינלאומית התמחות מיוחדת בתחום הקמעונאות ודיני צרכנות.