שוק הון

שוק הון

מחלקת שוק ההון של המשרד הינה מהמחלקות הבולטות והמובילות בישראל בתחומה.

המחלקה, מלווה את החברות הציבוריות וחברות אגרות החוב המטופלות על ידה בכל מחזור חייהן הכולל הנפקות ראשוניות בבורסה לני"ע בתל אביב בע"מ (IPO), גיוסי הון וחוב של חברות נסחרות, הקצאות פרטיות, עסקאות מיזוג ורכישה, הסדרי חוב ומחיקת חברות מהמסחר בבורסה.

המחלקה מעניקה לחברות הציבוריות והמדווחות יעוץ בנושאי ממשל תאגידי, ליווי הדירקטוריון וועדותיו, מתן יעוץ לדירקטורים, תגמול בכירים, מערכת היחסים בין החברה לבין בעלי הענין  ובעלי השליטה בהן וכן תוכניות שונות בנושא אכיפה מינהלית.

בשנים האחרונות, ביצעה המחלקה מספר רב של הנפקות של אגרות חוב ובניהן גם הנפקה ראשונה של אגרות חוב של חברה בתחום בדיור המוגן וכן הסדרי חוב בהן ייצג משרדנו את החברות השונות בהליכים אלו.

בין לקוחות המשרד בשוק ההון נמנים חברות מתחומי המשק השונים ובין היתר, תעשיה, נדל"ן, דיור מוגן ומדעי החיים.