.Shnitzer, Gotlieb, Samet & co

משרדנו הוא מהמשרדים המובילים בישראל בתחומי המשפט המסחרי-אזרחי.

מזה שלושה עשורים, מעניק המשרד שירותים משפטיים מגוונים ללקוחות מהמגזר העסקי, הפועלים בישראל ומחוץ לישראל, לרבות לחברות ממשלתיות, חברות עירוניות, חברות ציבוריות הנסחרות בבורסת ישראל, וכן לחברות פרטיות ולקוחות פרטיים.

בין לקוחות המשרד ניתן למצוא חברות מובילות ותאגידים בולטים בסקטור העסקים והכלכלה, ביניהם: חברות מגוונות בתחום הנדל"ן, קמעונאות, קבוצות רכישה, תשתיות, ראיית חשבון ופיננסיים, בנקאות ועוד.